Podaci o prodajnom mjestu

Puni naziv tvrtke: TP LINE d.o.o.
OIB: 62241235910
Puna adresa: B. Petranovića 4, 23000 ZADAR, HRVATSKA, EU
Telefon: 020 313-119
Fax: 020 418-186
e-mail: tp-line@tp-line.hr